Kunst på ruinen 
Søborg slotsruin
2023Pilgrim Steps

https://www.idoart.dk/kalender/kunst-paa-ruinen